SINETIC është në gjendje të japë zgjidhje gjithëpërfshirëse të produkteve dhe shërbimeve për të përmbushur sfidat tuaja unike të industrisë. Stafi sinetik punon në projektimin, ndërtimin, instalimin dhe sherbimin e pajisjeve të shpërndarjes elektrike që i mban operacionet industriale produktive. Stafi i SINETIC ofron shërbime për ndërtimin e ri ose modernizimin e objekteve ekzistuese industriale, SINETIC ofron zgjidhje të plota të produkteve dhe shërbimeve.

SINETIC ofron pajisje dhe shërbime të tilla si ndërprerësit e rrymës, pajisjet e ndërprerjes, qendrat e kontrollit të motorëve, transformatorët, rrymat, rrymat, kalimet automatike të kalimit (ATS), pajisjet mbrojtëse të mbitensionit dhe furnizimet me energji të pandërprerë.

 • Elektrike
  • Sherbim i paneleve elektrike dhe instalimeve
  • Projektim panelesh elektrike sipas kerkesave
  • Projektim dhe prodhim instalimesh industriale per makinerite
 • Automatizim

  • Projektim, programim dhe egzekutim sistemesh PLC
  • Sherbim per makineri CNC
  • Programim i makinave CNC me G-code
  • Riparim makinash egzistuese industriale dhe zevendesim i releve llogjike me PLC
  • Implementim, proketim dhe ndertim i infartrukturave industriale komplekse – SCADA, komunikim
 • Makineri
  • Mirembajtje dhe sherbim per makineri industriale
  • Zevendesim dhe komisionim komponetesh te demtuar